Wykład otwarty: Aresztowane słowa. O zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych Drukuj
Wpisany przez Dorota Głowacka   
Czwartek, 05 Grudzień 2013 13:56
 
 


Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
wraz z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW

zapraszają na wykład otwarty

Aresztowane słowa. O zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych.Zabezpieczenie powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych polega często na zablokowaniu publikacji bądź wycofaniu utworu, który zdaniem powoda narusza jego reputację czy prywatność. Utwór taki znika faktycznie z obrotu zanim sąd wyda wyrok co do istoty sprawy, dlatego też nadużywanie instytucji zabezpieczenia budzi często wątpliwości z punktu widzenia swobody wypowiedzi i bywa porównywane do stosowania tzw. cenzury prewencyjnej. 


Zabezpieczenie powództwa w sprawach przeciwko mediom było przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z 9 listopada 2010 r., uznał, że nieodkreślenie przez art. 755 § 2 k.p.c. ram czasowych jego stosowania narusza konstytucyjną wolność słowa. Przykładem wadliwego stosowania tej instytucji, który wpłynął na wyrok TK, był przypadek filmu dokumentalnego „Amway”, który nie mógł być wyświetlony przez ponad dekadę. W związku z tym  wyrokiem Sejm znowelizował przepisy o zabezpieczeniu powództwa. Na pytanie jak funkcjonuje obecna regulacja oraz czy w pełni realizuje wartości konstytucyjne - odpowiedź poznamy na wykładzie. 

Zapraszamy!

 
Wykład wygłosi: 

Mirosław Wróblewski - radca prawny, politolog i były dziennikarz, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2010 r. reprezentował RPO przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zabezpieczenia powództwa.

Komentarz do wykładu przedstawią:

Cezary Łazarewicz - dziennikarz i publicysta tygodnika Wprost. Wcześniej publicysta m.in. Polityki, Gazety Wyborczej, tygodnika Newsweek i Przekrój. Autor artykułu pt. Zakazane książki (Wprost, Październik 2013).

Jacek Tyszka
 – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista orzekający w sprawach dotyczących mediów.


Po wykładzie i komentarzach zaplanowana jest dyskusja z publicznością.


Kiedy
:  6 grudnia 2013 r. (piątek), w godz. 17.00-19.00,

Gdzie: Wydziale Prawa i Administracji UW, ul Lipowa 4, sala A 3.


Wykład odbywa się w ramach imprez towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu WATCHDOCS. 

Wykład jest organizowany w ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie są Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Zakład Praw Człowieka WP UMCS.

Projekt graficzny: Dominik Robak www.studiorobak.com