Sprostowanie.Odszedł, bo zabrakło współpracy Drukuj
Środa, 11 Styczeń 2012 12:25

Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce pisze sprostowania do tekstów „Nowości”

 

Po artykułach dotyczących sytuacji w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu i odwołaniu z funkcji jej rektora ojca Maksymina Tandka redakcja Nowości zamieściła w dniu 11.01.2012 sprostowania.

Autorami sprostowań jest Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce. Zostały przekazane redakcji przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Agnieszki Kowalskiej w Szczecinie. Zachowaliśmy oryginalną pisownię.
Przytaczamy również strony z artykułami, do których sprostowania się odnoszą.
 
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Szymona Spandowskiego, zatytułowanym „Serce i dusza odchodzi”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 20 grudnia 2011 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż założycielem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu jest rektor tej uczelni O. Maksymin Tandek. Założycielem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu jest Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Szymona Spandowskiego, zatytułowanym „Dokąd zmierzasz Polski Kościele”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 21 grudnia 2011 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu stworzył O. Maksymin Tandek. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu została stworzona przez Prowincję Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Szymona Spandowskiego, zatytułowanym „Dokąd zmierzasz Polski Kościele”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 21 grudnia 2011 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce odebrała O. Maksyminowi Tandek Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu należy do Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, a nigdy nie należała do O. Maksymina Tandek.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Szymona Spandowskiego, zatytułowanym „Osierocona uczelnia umiera”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 29 grudnia 2011 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż założycielem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu jest rektor tej uczelni O. Maksymin Tandek. Założycielem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu jest Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Jacka Kiełpińskiego, zatytułowanym „Poszło o kanclerza”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 5 stycznia 2012 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż odwołanie O. Maksymina Tandek zarówno z Torunia, jak i z funkcji rektora uczelni nastąpiło bez podania przyczyny. Przyczynami odwołania przez władze zakonne O. Maksymina Tandek z funkcji rektora WSFH w Toruniu, podanymi zarówno O. Maksyminowi Tandek, jak i osobom, które się o te przyczyny dowiadywały, był brak współpracy ze strony rektora WSFH w Toruniu z założycielem tej uczelni tj. Prowincją Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce w zakresie prowadzenie tej uczelni oraz niewywiązywanie się przez rektora WSFH w Toruniu z obowiązków nałożonych na rektora przez założyciela dotyczących funkcjonowania WSFH w Toruniu.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Jacka Kiełpińskiego, zatytułowanym „Poszło o kanclerza”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 5 stycznia 2012 roku
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż odwołanie przez władze zakonne O. Maksymina Tandek zarówno z Torunia, jak i z funkcji rektora Wyższej Filologii Hebrajskiej w Toruniu nastąpiło na skutek działań Pani Barbary Królikowskiej-Ziemkiewicz. Pani Barbara Królikowska-Ziemkieiwcz nigdy nie zwracała się do władz zakonnych o to, aby z jakiegokolwiek powodu O. Maksymin Tandek został odwołany z funkcji rektora WSFH i przeniesiony z Torunia.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Jacka Kiełpińskiego zatytułowanym „Poszło o kanclerza”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 5 stycznia 2012 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż 7 września 2010 roku Senat Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu odrzucił kandydaturę Pani Barbary Królikowskiej-Ziemkiewicz na kanclerza tej uczelni. Na posiedzeniu Senatu WSFH w Toruniu w dniu 7 września 2010 roku uchwała o tej treści nie zapadła, a także nie było głosownia nad uchwałą o takiej treści.
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Sprostowanie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu wiadomości nieprawdziwej zawartej w artykule prasowym Pana Jacka Kiełpińsiego, zatytułowanym „Poszło o kanclerza”, opublikowanym w „Nowościach” Dziennik Toruński z dnia 5 stycznia 2012 roku:
Nieprawdziwa jest wiadomość, iż 7 września 2010 roku Senat Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu odrzucił kandydaturę Pani Barbary Królikowskiej-Ziemkiewicz na kanclerza tej uczelni. Na posiedzeniu Senatu WSFH w Toruniu z dnia 7 września 2010 roku uchwała o tej treści nie zapadła, a także nie było głosownia nad uchwałą o takiej treści.
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Od redakcji:
Odpowiedzi autorów wymienionych artykułów i komentarzy zamieścimy w kolejnym wydaniu „Nowości”.
Żródło: Nowości w dniu 11.01.2012r

wyhttp://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1931&NrSection=1&NrArticle=219160&IdTag=238mienionych artykułów i komentarzy zamieścimy w kolejnym wydaniu „Nowości”.