RPO w sprawie reportażu TVP na temat delikatesów Alma Drukuj
Czwartek, 28 Styczeń 2010 19:33
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracy i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie - 26 stycznia 2010 r.

"W związku z doniesienimai prasowymi dotyczącymi wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracy i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie {Gazeta Wyborcza z dnia 16 stycznia 2010 r., „Alma schowała reportaż do sądowej lodówki"), pragnę wyrazić zaniepokojenie zaistniałą sytuacją która stanowi ingerencję w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność wypowiedzi.
Sprawa budzi tym większy niepokój, iż jak twierdzi autor artykułu, reportaż został zdjęty z anteny po monitach spółki. Sądowa decyzja w przedmiocie zakazu emisji reportażu zapadnie natomiast w najbliższej przyszłości. Mając powyższe na uwadze pragnę zwrócić uwagę Pana Prezesa, że j u ż w lutym 2007 r. złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 755 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, albowiem praktyka stosowania tego przepisu rodzi obawę, że może on stanowić ukrytą formę cenzury prewencyjnej. Sprawa obecnie czeka na rozpoznanie. Z tego też to powodu, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., nr 14. poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a w szczególności o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania emisji przedmiotowego reportażu."

Źródło: www.rpo.gov.pl (27 stycznia 2010 r.)