List otwarty Rady Programowej Radia Lublin ws. przyszłości rozgłośni Drukuj
Wtorek, 23 Marzec 2010 21:47
,,Spółki skarbu państwa, spółki medialne będą borykały się z dużymi problemami związanymi z biężącym utrzymaniem, a chcemy uniknąć kroków drastycznych, których się można spodziewać, a więc masowych zwolnień dziennikarzy, ograniczenia programów misyjnych, a nawet, bo i być może takie będą kroki Ministerstwa Skarbu, likwidacji działalności i przed tym wszystkim przestrzegamy juz dzisiaj polityków lokalnych i krajowych"- sekretarz rady Piotr Zawrotniak 


LIST OTWARTY
RADY PROGRAMOWEJ
POLSKIEGO RADIA LUBLIN


   O fakcie, że media publiczne są skarbem narodowym, nikogo nie trzeba przekonywać. Niestety, to co dzieje się od dłuższego czasu wokół publicznego radia i telewizji zdaje się temu zaprzeczać. Gry polityczne związane z tzw. „ustawą medialną” oraz drastyczny spadek wpływów z abonamentu stanowią realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania TVP, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych.
   Przyszłość Polskiego Radia Lublin, które wpisało się w świadomość wielu pokoleń mieszkańców regionu, stoi pod znakiem zapytania. Przy mizerii finansowej, która niechybnie w tym roku dotknie Radio Lublin, władze spółki będą zmuszone m.in. do zdejmowania z anteny audycji misyjnych, ograniczając w ten sposób szeroko rozumianą działalność kulturotwórczą.
   Byłoby niepowetowanym błędem, gdyby z anteny lubelskiej rozgłośni znikły programy edukacyjne, kulturalne, czy informacyjne. Potencjalne ograniczenie lub zakończenie działalności Lubelskiej Szkoły Reportażu i Studia Historii Mówionej, ikon Radia Lublin, to wielka strata dla lubelskiej i polskiej kultury medialnej.
   Niewyobrażalnym byłby brak akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” lub festynów zimowych i letnich, organizowanych dla lokalnych społeczności z wielkim wysiłkiem organizacyjnym.
   Rada Programowa Polskiego Radia Lublin wyraża głęboką dezaprobatę dla stanu finansowego mediów publicznych. Truizmem jest twierdzenie, że media publiczne są nieodłącznym elementem budowy światłego społeczeństwa obywatelskiego.
   Wobec zagrożenia dobra wspólnego, jakim są publiczne media, apelujemy do wszystkich sił publicznych o rozwiązanie problemu i podjęcie prac nad nową ustawą, która zapewni stabilne finansowanie mediów publicznych.

 
RADA PROGRAMOWA
POLSKIEGO RADIA LUBLINLublin, dn. 10 marca 2010 r.

List otrzymują:
1. Posłowie i senatorowie województwa lubelskiego.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jacek Czerniak.
4. Rozgłośnie Regionalne i Rady Programowe Polskiego Radia.
5. Środowiska opiniotwórcze


Za zgodność:
Piotr Zawrotniak, Sekretarz Rady Programowej Polskiego Radia Lublin.

Źródło: strona internetowa Radia Lublin (10.03.2010)
http://www.radio.lublin.pl/index.php?site=news_details&id=72776