Krytyka lokalnych polityków i jej granice Drukuj
Czwartek, 15 Styczeń 2009 00:00
Mirosław Haponiuk, dyrektor lubelskiego Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” może stracić swe stanowisko. Domagają się tego lubelscy radni z Komisji Kultury Rady Miasta, których dyrektor w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Nowy Tydzień w Lublinie i Świdniku” nazwał wrzodami, a ponadto określił mianem buców i baranów. Używając publicznie tych ostrych epitetów dyrektor M. Haponiuk ostro skomentował decyzje radnych w sprawie cięć wydatków budżetowych na działania kulturalne podejmowane przez MIT „Rozdroża”.
Radni uznali, że dyrektor złamał zasady współpracy w atmosferze szacunku i zrozumienia.
Więcej na ten temat w „Dzienniku Wschodnim”.
Piotr Giczela