"Gazeta" przeprasza Jacka Frątczaka Drukuj
Czwartek, 01 Lipiec 2010 06:26
Wydawca AGORA S.A., redaktor naczelny Paweł Krysiak, autor felietonu Jacek Uglik
My niżej podpisani przepraszamy Pana Jacka Frątczaka za sformułowania zawarte w treści felieton autorstwa Jacka Uglika ("Dziś grzmią niedola! Wczoraj pasjansa stawiali" - felieton Jacka Uglika z dnia 27.04.2010), w którym zostały zakwestionowane kwalifikacje Pana Jacka Frątczaka w zakresie prowadzenia imprez żużlowych, a także przypisano mu odpowiedzialność za zdarzenia, które nie leżą w jego kompetencjach. Powyższe naruszyło dobra osobiste Pana Jacka Frątczaka, za co wydawca, redaktor naczelny, a w szczególności autor felietonu serdecznie przepraszają.
 Źródło: Gazeta Wyborcza – Zielona Góra, 30.06.2010, www.gazeta.pl