Burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska pozywa tygodnik „Kronika Beskidzka” Drukuj
Środa, 04 Luty 2009 13:41
Burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska wniósł powództwo o naruszenie dóbr osobistych przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika „Kronika Beskidzka” oraz prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi tego czasopisma.

 

Na łamach tygodnika „Kronika Beskidzka” w ubiegłym roku w lipcu ukazała się publikacja pt. Inspektorom głoś się zjeżył autorstwa redaktora Jacka Dyrlagi na temat funkcjonowania organów miejscowej władzy. W swojej publikacji dziennikarz przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Autor opisał wykryte w trakcie czynności kontrolnych uchybienia i przypadki łamania prawa, określając niektóre zachowania burmistrza „prywatą”. Burmistrz uznał takie stwierdzenie za krzywdzące i godzące w jego dobre imię, prowadzące do utraty zaufania koniecznego do piastowania urzędu burmistrza. Wobec powyższego burmistrz zwrócił się do redakcji „Kroniki Beskidzkiej” z żądaniem opublikowania sprostowania w powyższej sprawie. Redaktor naczelny tego czasopisma odmówił burmistrzowi opublikowania sprostowania, gdyż, zdaniem redaktora naczelnego przedłożony przez burmistrza tekst nie był sprostowaniem. W odpowiedzi burmistrz wniósł prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Jackowi Dyrladze do Sądu Rejonowego w Wadowicach na podstawie art. 212 Kodeksu karnego oraz powództwo o naruszenie dóbr osobistych przeciwko redaktorowi naczelnemu „Kroniki Beskidzkiej” do Sądu Okręgowego w Krakowie.