TVP nie rezygnuje z kredytu obrotowego Drukuj
Wtorek, 29 Czerwiec 2010 10:54
Telewizja Polska złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołanie od decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie zabezpieczenia kredytu obrotowego dla TVP. Wcześniej resort odmówił wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego obrotowego kredytu bankowego TVP do kwoty 150 mln złotych.

Minister Skarbu nie zgadza się na na takie zabezpieczenie ze względu na niejasne dodatkowe informacje, o które zwrócił się resort. W odpowiedzi "wskazane jednak były jedynie ogólne działania, jakie spółka zamierza podjąć" w związku z kryzysem gospodarczym, zmianami technologicznymi na rynku i prowadzoną restrukturyzacją kosztów.

TVP złożyła też w resorcie skarbu "Plan działań restrukturyzacyjnych wybranych obszarów funkcjonowania TVP", ale zdaniem resortu nie odpowiadał on na pytanie, na co dokładnie mają zostać przeznaczone pieniądze z kredytu. Brakowało także informacji, jakie koszty poniesie spółka w wyniku redukcji zatrudnienia (odprawy). Nie zostały również wskazane źródła spłaty kredytu oraz alternatywne rozwiązania w przypadku trudności z jego spłatą. Wątpliwości budziło uwzględnienie w programie ramowych powtórek programów jako źródła znacznej części przychodów.

Zdaniem TVP Skarb podtrzymuje swoją decyzję "bez przekonującego uzasadnienia" i na dowód przytacza, że projekt restrukturyzacji wdrażany w TVP przynosi już wymierne efekty: po pięciu miesiącach 2010 r. Telewizja Polska uzyskała zysk w wysokości ok. 5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2009 r. jej wynik finansowy zamykał się stratą w wysokości blisko 41 mln zł.


Źródło: Rzeczpospolita.pl (23 czerwca 2010) TVP odwołuje się od decyzji MSP do sądu