Dyrektor SP ZOZ zarzuca nierzetelność dziennikarce Gazety Giżyckiej Drukuj
Wtorek, 03 Listopad 2009 08:00
W rubryce: „Listy, e-maile, opinie czytelników” opublikowano list zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Giżycku, dr n. med. Anny Lachowicz-Warzyniak, która wyraziła oburzenie z powodu zamieszczonego w 42 numerze „Gazety Giżyckiej” z dn. 15.10.2009 r. artykułu zatytułowanego „Dlaczego pogotowie nie pomogło dziecku?”.
Autorka listu napisała, że „wyjaśniłam pisemnie i dość jasno Pani redaktor A. Baranowskiej, że dziecko zostało załatwione przez lekarza SOR prawidłowo, powołując się dodatkowo na opinię lekarza okulisty, dr Ewy Gurowskiej, która ostatecznie udzielił mu fachowej pomocy. Nie dość, że moja odpowiedź nie została zamieszczona w całości, a wyjęto tylko to, co Pani redaktor pasowało, to już sam tytuł artykułu sugeruje błąd, lub wręcz nieudolność, czy też złą wolę lekarza. Komu zależy nagłym wizerunku Szpitala i pracującego tam personelu? Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy tendencyjnie przedstawia się pracę Służby Zdrowia, zamieszczając informacje mające znamiona sensacji, ani rzetelne ich przedstawienie (…)”.

Źródło: „Gazeta Giżycka” z dn. 22-28.10.2009, nr 43, s.2.