Czym się zajmujemy Drukuj
poniedziałek, 23 lipca 2007 09:15

Program Spraw Precedensowych rozpoczął działalność w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w październiku 2004 r. W ramach Programu Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystępuje lub rozpoczyna strategicznie ważne postępowania sądowe i administracyjne. Poprzez swoje uczestnictwo w tych postępowaniach, Program dąży do uzyskania przełomowych wyroków, zmieniających praktykę lub przepisy prawne w konkretnych kwestiach prawnych budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

Działalność PSP polega w szczególności na:

- obserwowaniu rozpraw
- składaniu opinii przyjaciela sądu – opinii Fundacji, w których przedstawiamy dany problem istotny z punktu widzenia praw człowieka w świetle konstytucyjnym i prawnoporównawczym, nie odnosząc się bezpośrednio do stanu faktycznego sprawy;
- uczestniczeniu w postępowaniach sądowych na prawach tzw. trzeciej strony – oznacza to, że w trakcie rozprawy reprezentanci Fundacji mają prawo wypowiadania się i składania wniosków oraz oświadczeń,
- współpracy z kancelariami prawnymi oraz indywidualnymi prawnikami i zapewnianiu z ich strony reprezentacji sądowej i pomocy prawnej na zasadzie pro bono (pod warunkiem włączenia sprawy do PSP).

Działalność PSP dotyczy szeroko rozumianych praw człowieka, zarówno w relacjach pomiędzy jednostką a państwem, jak i pomiędzy podmiotami prywatnymi. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące dyskryminacji, wolności słowa, praw pracowniczych, wolności osobistej, prawa do sądu, wolności zgromadzeń oraz zrzeszania się.

Pomoc w konkretnej sprawie jest udzielana o ile dzięki jej poprowadzeniu możliwa jest zmiana negatywnej praktyki z zakresu praw człowieka na szeroką skalę (wykraczająca poza jednostkowy przypadek). W ramach PSP nie jest udzielana pomoc prawna; nie pośredniczymy również w poszukiwaniu pełnomocnika procesowego.

PSP wydaje co miesiąc biuletyn informacyjny, który rozsyłany jest do sądów, bibliotek, kancelarii oraz innych instytucji.

W okresie swojej dotychczasowej działalności, Program uczestniczył lub wspierał praktycznie wszystkie najważniejsze sprawy z zakresu praw człowieka mające miejsce w Polsce. Program prowadzi i koordynuje obecnie ok. 40 spraw, dotyczących takich zagadnień jak wolność słowa, wolność pokojowego zgromadzania się, zrzeszania się, wolności osobistej, prawa do sądu i dostępu do pomocy prawnej, praw więźniów, zakazu dyskryminacji czy też praw pracowniczych.

Działanie Programu wzbudziły duże zainteresowanie ze strony mediów. W okresie pierwszych 500 dni ukazało się ok. 100 artykułów prasowych, w których opisywane były działania podejmowane przez Program. Obecnie praktycznie każdego dnia ukazuje się jedna lub dwie publikacje prasowe dotyczące spraw prowadzonych w ramach Programu. Współpracownicy Programu byli również autorami licznych publikacji omawiającymi konkretne problemy związane z prowadzonymi sprawami.

 
Joomla SEF URLs by Artio