Wybory Prokuratora Generalnego.
czwartek, 17 grudnia 2009 18:04

 

Wybór kandydata na urząd Prokuratora Generalnego, zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375) przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie Krajowa Rada Sądownictwa spośród wszystkich osób, ubiegających się o tę funkcję, wyłania wstępnie dwóch kandydatów. Ostatecznego wyboru Prokuratora Generalnego dokonuje Prezydent RP, wskazując na jedną z kandydatur przedstawionych przez Radę.

 

 

 

 

Aktualności