Kandydaci
piątek, 18 grudnia 2009 18:54

Jednym z głównych zamierzeń projektu „OMKPG” jest gromadzenie dokładnych informacji o kandydatach ubiegających się o funkcję Prokuratora Generalnego. W naszym przekonaniu, tylko rzetelna wiedza o kwalifikacjach i doświadczeniu osób, które zgłosiły swoje kandydatury, umożliwi wybór kompetentnego kandydata.  

Zdobyte informacje będziemy przedstawiać opinii publicznej za pośrednictwem naszego serwisu internetowego. Chcielibyśmy opublikować w nim szczegółowy profil każdego kandydata, w oparciu m. in. o dokumenty przekazane przez kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, publikacje prasowe, opinie środowiska prawniczego etc.

Zaprosiliśmy do udziału w Projekcie także samych zainteresowanych. Do każdego kandydata wysyłaliśmy przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka kwestionariusz, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: dotychczasowej kariery zawodowej, roli Prokuratora Generalnego w Państwie, koncepcji przeprowadzenia reform w prokuraturze. W ten sposób, chcieliśmy umożliwić kandydatom, aby sami zaprezentowali opinii publicznej własne kandydatury.   

Profile poszczególnych kandydatów, w miarę napływu informacji, będą bieżąco uzupełniane.

 

Aktualności