Anna Adamiak
niedziela, 20 grudnia 2009 12:52

 

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Malbork

Pełniona obecnie funkcja: Prokurator w Biurze Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej.

 

Biografia

 

Kandydatka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w 1985 r. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, rozpoczęła pracę w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu.  Następnie pełniła funkcję prokuratora w Prokuraturze Okręgowej (wcześniej Wojewódzkiej) w Warszawie.

W 1989 r. Anna Adamiak została pierwszą przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury. W ramach działalności związkowej, uczestniczyła w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Prac Sejmowych nad nowelizacjami ustaw o prokuraturze i ustroju sądów powszechnych, gdzie w imieniu środowiska prokuratorskiego walczyła o wprowadzenie zapisów gwarantujących niezależność zawodu prokuratora.    

Anna Adamiak wyróżnia się dużym doświadczeniem we współpracy z instytucjami zagranicznymi. Wielokrotnie reprezentowała polską prokuraturę na forum międzynarodowym m.in.  współpracując z Europejskim Komitetem do Spraw Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Pracowała ponadto jako ekspert narodowy do spraw europejskiego nakazu aresztowania w Radzie Unii Europejskiej oraz ekspert przy Komisji Praw Człowieka Rady Europy.  Pełniła także funkcję osobistego przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów RP w Grupie Zadaniowej do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego (2005- 2008 r.).

Jednocześnie Kandydatka uczestniczyła w tworzeniu Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej (odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową w sprawach karnych), a następnie kierowała tą jednostką do 2008 r. W ramach obowiązków służbowych, w 2007 r. brała udział m in. w delegacji polskich prokuratorów, która w USA zabiegała o ekstradycję Edwarda Mazura.

 

pokaż pełny profil

 

 

Aktualności