Małgorzata Bańkowska
niedziela, 20 grudnia 2009 17:13

 

Data urodzenia: 1958 r.

Miejsce urodzenia: Warszawa

Pełniona obecnie funkcja: Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

 

Biografia 

 

Kandydatka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1985 r. Następnie odbyła pozaetatową aplikację sądową.

Zanim Kandydatka została sędzią, pracowała od 1985 r. (przez kolejnych 8 lat) jako kurator sądowy. W 1995 została powołana przez Prezydena RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, gdzie orzekała w sprawach karnych.  

W 1998 r. została delegowana do pełnienia obowiązków dyrektora w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W ramach obowiązków służbowych, kierowała pracami zespołu do spraw nowelizacji ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich oraz ustawy o kurateli. Za pracę nad przygotowaniem projektu ustawy o kuratorach sądowych otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości medal okolicznościowy Lex Veritas Iustitia.

W 2000 r. Kandydatka została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.  W 2002 roku, w związku z rozwiązaniem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Małgorzata Bańkowska została odwołana z funkcji dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości i powróciła do orzekania w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obecnie orzeka w VI Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego dla Warszawy- Pragi.

Według publikacji prasowych, Małgorzata Bańkowska w walce o funkcję Prokuratora Generalnego cieszy się poparciem Lecha Kaczyńskiego oraz Ewy Stryczyńskiej, zasiadającej z ramienia Prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa (Źródło: Artykuł Wprost, nr 50/2009)  

 

pokaż pełny profil

 

Aktualności