Tadeusz Julian Haczkiewicz
poniedziałek, 21 grudnia 2009 01:19

 

Data urodzenia: 1949 r.

Miejsce urodzenia: Malbork

Pełniona obecnie funkcja: Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

Biografia 

 

Kandydat ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1974 r. Następnie odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Kandydat zaczynał pracę jako sędzia Sądu Rejonowego w Bytowie. Zdobył doświadczenie w orzekaniu zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych. W latach 1980 - 1983 pełnił obowiązki Przewodniczącego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. W latach 1983- 2001 orzekał w Wydziale Karnym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie. Następnie, w latach 2002-2004, pracował na stanowisku wizytatora do spraw karnych w Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

Od 2005 r. Tadeusz Haczkiewicz sprawuje funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie orzeka w sprawach karnych.

Jednocześnie, w latach 2005 - 2009 Kandydat pełnił funkcję egzaminatora prawa karnego procesowego i materialnego oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, przeprowadzjącej egzaminy sędziowskie dla aplikantów sądowych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Brał także udział w pracach komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy wstępne na aplikację notarialną i adwokacką w Szczecinie.  

Ponadto, Tadeusz Hacziewicz jest obecnie wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.   

 

pokaż pełny profil

 

Aktualności