Andrzej Seremet
poniedziałek, 21 grudnia 2009 09:19

 

Miejsce urodzenia: 1959 r.

Data urodzenia: Radłów (woj. małopolskie)

Obecnie pełniona funkcja: Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

 

Biografia

 

Kandydat ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1983 r. Następnie odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie.

W toku pracy zawodowej Kandydat orzekał wyłącznie w sprawach karnych. W 1987 r. został przewodniczącym Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowie, a w 1988 r. objął funkcję wiceprezesa tego Sądu. W 1990 r. Kandydat został nominowany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie.  

Od 1997 r. Andrzej Seremet pełni obowiązki sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W 2008 roku, przez okres trzech miesięcy, orzekał jako sędzia delegowany w Sądzie Najwyższym.

Jednocześnie, od 2001 r. Kandydat pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Niedawno został zarekomendowany Krajowej Radzie Sądownictwa jako kandydat na rzecznika dyscyplinarnego, działającego przy KRS.

 

pokaż pełny profil

 

Aktualności