Dariusz Sielicki
poniedziałek, 21 grudnia 2009 10:43

 

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Pełniona obecnie funkcja: Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W chwili obecnej sprawuje obowiązki sędziego wizytatora w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Biografia

 

Kandydat uzyskał tytuł magistra prawa w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie rozpoczął  aplikację sądową.

W toku pracy zawodowej, Kandydat orzekał w sprawach karnych w I i II instancji. W 1993 r. został powołany na sędziego Sądu Rejonowego w Trzebnicy,  gdzie w latach 1994 – 1995 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału II Karnego. W latach 1996 – 2003 Kandydat sprawował obowiązki zastępcy przewodniczącego Wydziału V Karnego oraz kierownika sekcji ds. tymczasowego aresztowania w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia.

W latach 2001 – 2008 Kandydat został oddelegowany do pracy w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości i uczestniczył jako ekspert w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Europejskiej, poświęconych zastosowaniu nowoczesnych technologii w sądownictwie i prokuraturze. Jednocześnie, kandydat brał udział w pracach nad przygotowaniem projektów ustaw, w tym m.in. o świadku koronnym i dozorze elektronicznym.

Od 2004 r. Dariusz Sielicki jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  Od 1.VII.2009 pełni obowiązki sędziego wizytatora w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kandydat wyróżnia się bogatym doświadczeniem współpracy z międzynarodowymi instytucjami i znajomością systemów prawa obcego. W 1999 r., jako stypendysta Fulbrighta, uzyskał tytuł Master of Law (LLM) w Stanach Zjednoczonych. Następnie odbył  półroczną praktykę w Prokuraturze Stanowej stanu Illinois w Chicago. W latach 2005 – 2006 studiował podstawy prawa brytyjskiego w szkole prawa Queen Mary w Londynie.

Obecnie Dariusz Sielicki jest jednocześnie wykładowcą Studium Podyplomowego Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz adiunktem w Chicago –Kent School of Law.     

 

pokaż pełny profil

 

Aktualności