Bogdan Święczkowski
poniedziałek, 21 grudnia 2009 12:01

  

Data urodzenia: 1970 r.

Miejsce urodzenia: Sosnowiec

Pełniona obecnie funkcja: Prokurator Prokuratury Krajowej.

 

Biografia

 

Kandydat ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 r. W latach 1994- 1996 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Tychach.

W 1998 r. Kandydat został powołany na prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu. Następnie w 2001 r. objął stanowisko prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, gdzie pracował w Wydziale Śledczym oraz w Wydziale do spraw Przestępczości Zorganizowanej. W 2001 r. oraz w 2005 r. został dwukrotie delegowany do Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie m. in. pełnił obowiązki Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej.

We wrześniu 2006 r., decyzją Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Kandydat został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej.

W październiku 2006 r. na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Kandydat objął funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako szef ABW nadzorował m. in. postępowanie toczące się w sprawie Barbary Blidy, w tym próbę zatrzymania byłej minister przez funcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2007 roku, na własną prośbę został odwołany ze stanowiska i powrócił do wykonywania obowiązków służbowych w  Biurze do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Od 2008 roku Kandydat pracuje w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej- Zespole Kasacji.

Ponadto, Bogdan Święczkowski w styczniu 2006 roku został powołany na członka Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz do składu Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Jest także jednym z członków założycieli Niezależnego Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”, które przedstawiło Krajowej Radzie Sądownictwa rekomendację popierającą Kandydata w wyborach na urząd Prokuratora Generalnego. 

 

pokaż pełny profil 

 

Aktualności