Krystyna Mielczarek
poniedziałek, 21 grudnia 2009 13:38

 

Data urodzenia: 1948

Miejsce urodzenia: Łódź

Pełniona obecnie funkcja: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

 

Biografia

 

Kandydatka ukończyła studia prawnicze w 1975 r. na Wydziale Prawa i Aministracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kandydatka posiada ponad 30 – letni staż zawodowy jako sędzia orzekająca w sprawach karnych. W 1977 r. Krystyna Mielczarek została asesorem w Sądzie Rejonowym w Łodzi, początkowo w I Wydziale Cywilnym, a następnie w X Wydziale Karnym. W 1981 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. 

Od 1985 r. Kandydatka orzekała w Sądzie Okręgowym w Łodzi, gdzie sprawowała m.in funkcję zastępcy przewodniczącego w IV i V Wydziale Karnym. W 1990 r. objęła stanowisko przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Apeacyjnego w Łodzi. Od 2004 r. pełni funkcję Prezesa tego Sądu.

Kandydatka prowadziła dotychczas szkolenia dla aplikantów sądowych z zakresu prawa karnego materialnego w okręgu łódzkim.

Obecnie Kandydatka zasiada w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów.

Od 2006 r. Krystyna Mielczarek jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

  

pokaż pełen profil

 

 

Aktualności