Rola Prezydenta w wyborze Prokuratora Generalnego
czwartek, 17 grudnia 2009 18:30

 

Zgodnie z art. 10a ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375, zwaną dalej: Ustawą) Prokuratora Generalnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa (a w przyszłości także Krajową Radę Prokuratury).

 

Co do zasady, Prezydent powinien powołać nowego kandydata nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prokuratora Generalnego (lub w ciągu trzech miesięcy od  wygaśnięcia jego kadencji). W tegorocznych wyborach, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajową Radę Sądownictwa, członkowie Rady wyłonią dwie kandydatury do 23 stycznia 2009 r.

 

Prezydent jest na mocy Ustawy zobowiązany dokonać ostatecznego wyboru osoby, która będzie pełnić funkcję Prokuratora Generalnego, najpóźniej  do 31 marca 2009 r. Ustawa nie przewiduje w wyraźny sposób skutków niedopełnienia przez Głowę Państwa ustawowego obowiązku powołania Prokuratora Generalnego według powyższych przepisów.

  

Źródło:

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375)

 

Aktualności